Chemday 6 VWO

A 4 Chemday 6 VWO in het leerlingenlab van de Universiteit Twente Afgelopen november bezochten leerlingen van 6 VWO met scheikunde in hun vakkenpakket de Universiteit Twente (UT). In drie groepen van circa 22 leerlingen konden zij onder begeleiding de pijnstiller aspirine synthetiseren in het modern ingerichte Pre-U Leerlingenlab. Het lab bevat liefst 8 zuurkasten waar de leerlingen veilig de handelingen voor de synthese konden verrichten. Maar eerst kregen ze een inleidend verhaal te horen over de historie van aspirine en de geneeskundige werking ervan. Vervolgens gingen de leerlingen aan het werk en kwamen ze er achter dat het bereiden van aspirine best wel veel geduld vraagt. Om na te gaan of daadwerkelijk aspirine gemaakt was, gingen de leerlingen de gemaakte stof analyseren. Dit deden ze door het smeltpunt te bepalen, een chromatogram te maken en via IR (infrarood)- spectrometrie. Tussen de bedrijven door konden de leerlingen vragen stellen over verschillen-de studiemogelijkheden op de UT. De leerlingen konden zo in een andere setting scheikunde beleven en op interactieve wijze in contact komen met het hoger onderwijs en onderzoek van de UT zodat zij zich succesvol kunnen voorbereiden op hun vervolgstudie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *